სამუშაო შეხვედრა TURNITIN წარმომადგენლებთან პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში

2019 წლის 25 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა სამუშაო შეხვედრას/ტრენინგს ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის: „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში. სამუშაო შეხვედრას გაუძღვნენ…

დაწვრილებითსამუშაო შეხვედრა TURNITIN წარმომადგენლებთან პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში

პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის“ პირველი სამუშაო შეხვედრა

12-16 თებერვალს ვენის უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოორდინატორობით Erasmus+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების 2017 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“…

დაწვრილებითპროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის“ პირველი სამუშაო შეხვედრა

INTEGRITY პროექტის ოფიციალური პრეზენტაცია და პირველი სამუშაო შეხვედრა ეროვნულ პარტნიორებთან

2017 წლის 15 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E 207 აუდიტორიაში გაიმართა INTEGRITY პროექტის ფარგლებში პირველი სამუშაო შეხვედრა პროექტის კონსორციუმში შემავალი 12 ქართული უნივერსიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით. შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა პროექტის როგორც…

დაწვრილებითINTEGRITY პროექტის ოფიციალური პრეზენტაცია და პირველი სამუშაო შეხვედრა ეროვნულ პარტნიორებთან

პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის“ კონსორციუმის მესამე სამუშაო შეხვედრა

2019 წლის 31 ოქტომბერსა და 1-ლ ნოემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა Erasmus+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“ კონსორციუმის მესამე სამუშაო…

დაწვრილებითპროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის“ კონსორციუმის მესამე სამუშაო შეხვედრა

ერაზმუს+-ის ეროვნული ოფისის წარმომადგენლების მონიტორინგ ვიზიტი INTEGRITY პროექტის ფარგლებში

2018 წლის 16 ოქტომბერს ერაზმუს+-ის ეროვნული ოფისის წარმომადგენლები ეწვივნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, როგორც პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ კოორდინატორს. შეხვედრას ესწრებოდნენ პროექტის კონსორციუმის…

დაწვრილებითერაზმუს+-ის ეროვნული ოფისის წარმომადგენლების მონიტორინგ ვიზიტი INTEGRITY პროექტის ფარგლებში

ტრენინგები აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებლებისა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის

2018 წლის 7-13 ივლისს ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგები აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებლებისა და…

დაწვრილებითტრენინგები აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებლებისა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY) ფარგლებში ტრენერთა გადამზადება

2018 წლის 14-17 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს ტრენერთა გადამზადების კურსსა და სამუშაო შეხვედრას ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერებახარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ფარგლებში. ტრენინგის შინაარსობრივი ნაწილი, რომელიც ერთობლივად მოამზადეს პროექტში ჩართულმა ევროპელმა პარტნიორებმა…

დაწვრილებითსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY) ფარგლებში ტრენერთა გადამზადება

პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“ მეორე სამუშაო შეხვედრა.

2018 წლის 20 მარტს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა მისივე კოორდინატორობით დაფინანსებული Erasmus+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“ მეორე ეროვნულ სამუშაო…

დაწვრილებითპროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“ მეორე სამუშაო შეხვედრა.