როექტის ფარგლებში მომზადბეული ვიდეო ანიმაცია პლაგიატის შესახებ.

ვიდეო შექმნილია აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, როგორც დამხმარე საშუალება პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. 

თეონა ჟუჟუნაძე – მოწვეული ლექტორი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ათია წიკლაშვილი – ვიცე რექტორი, პროფესორი, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელა მოსია – პროფესორი, ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი

ამუკა ქავთარაძე – პროფესორი, თავდაცვის ეროვნული აკადემია

ალი ძამუკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის უნივერსიტეტი

ეთევან ხუციშვილი – პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უგზარ სხირტლაძე – პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

ვთანდილ გეგენავა – პროფესორი, ბათუმის საზღვაო აკადემია

ინო თაბაგარი – პროფესორი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

ათია ღაჭავა – მოწვეული ლექტორი, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ანო ცერცვაძე – მოწვეული ლექტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ვიდეო შექმნილია კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ და სახავს სტუდენტების ხედვას პლაგიატის შესახებ

როფესორი მარკ გლინი, დუბლინის ქალაქის უნივერსიტეტიდან საუბრობს 12 პრინციპის შესახებ, რომელიც ხელს უწყობს აკადემიური პრინციპების დაცვას

როფესორი მარკ გლინი, დუბლინის ქალაქის უნივერსიტეტიდან საუბრობს 12 პრინციპის შესახებ, რომელიც ხელს უწყობს აკადემიური პრინციპების დაცვას

როვნული თავდაცვის აკადემიის სტუდენტები პლაგიატის შესახებ.

მაია როგავა – პროფესორი, აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თინათინ ქავთარაძე – პლაგიატი

მაგდა ასათიანი – პლაგიატის ამოცნობა; პლაგიატის იშვიათი ფორმები

თეონა გოგელია – პლაგიატი და მისი რამდენიმე შემთხვევა

ანა ბაიაძე – პლაგიატის შემთხვევა – “ერორ 404”

ლევან გოგოხია – როგორ ებრძვიან უნივერსიტეტები პლაგიატს

მარიამ რურუა – როგორ ავიცილოთ პლაგიატი თავიდან