ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც პროექტის კოორდინატორი, გამოხატავს მზაობას, დახმარება აღმოუჩინოს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და/ან ორგანიზაციას (მათ შორის იმ უნივერსიტეტებს/აკადემიურ პერსონალს, ვინც არ არის პროექტში ჩართული) და პროექტის ფარგლებში შემუშავებული რესურსები გაუზიაროს. აღნიშნული ეხება პროექტის ექვსივე ძირითად მიზანს და მათ მისაღწევად შემუშავებულ აქტივობებს. მათ შორის, ტექსტებს შორის მსგავსების აღმომჩენი პროგრამის გამოყენებას.

თუ თვლით, რომ ამ მიმართულებით გჭირდებათ დახმარება, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, მოგვწერეთ მისამართზე – integrity@iliauni.edu.ge