პროექტის პარტნიორი ქართული უმაღლესი სასწავლებლები:

პროექტის ევროპელი პარტნიორები:
ვენის უნივერსიტეტი (University of Vienna, ავსტრია)
დუბლინის უნივერსიტეტი (Dublin City University, ირლანდია)
როეჰემპტონის უნივერსიტეტი (University of Reohampton, ინგლისი)
უფსალის უნივერსიტეტი (University of Uppsala, შვედეთი)