პროექტის მოკლე აღწერა    

აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY) Erasmus+   CBHE ინსტიტუციური განვითარების 2017 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტი პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს

დაწვრილებით

მიზნები   

პლაგიატის პრევენცია და შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის იმპლემენტაცია ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; თანმიმდევრული PR კამპანიის ღონისძიებების ორგანიზება პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქართულ უნივერსიტეტებში; ეფექტური შეფასებისა

დაწვრილებით

პარტნიორები   

ქართველი პარტნიორები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კოორდინატორი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული

დაწვრილებით