აღნიშნული სექცია მოიცავს საგანმანათლებლო მასალებს უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისთვის, ტერმინთა განმარტებებს რომლებიც ეხება აკადემიურ კეთილსინდისიერებას, გზამკვლევებს აკადემიური კეთილსინდისიერების გაუმჯობესებისათვის და სხვა სასარგებლო მასალებს, რომლებიც სხვადასხვა ორგანიზაციის/ინსტიტუციის მიერ იქნა შემუშავებული. აღნიშნული მასალები შესაძლებელია გამოიყენოთ ინსტიტუციურად არსებული პრაქტიკის გასაძლიერებლად აკადემიური კეთილსინდისიერების მიმართულებით.


 1. დუბლინის უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები  https://www.dcu.ie/teu/academic-integrity-principles 
 2. აკადემიური კეთილსინდისიერების ევროპული ქსელი – https://www.academicintegrity.eu/wp/
 3. აკადემიური კეთილსინდისიერების საერთაშორისო ცენტრი – https://www.academicintegrity.org
 4. პლაგიატის შესახებ დეტალური ინფორმაცია – https://plagiarism.org 
 5. ჩრდილოეთ კაროლინას უნივერსიტეტის წერის ცენტრი – https://writingcenter.unc.edu/esl/resources/academic-integrity/
 6. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების სახელმძღვანელო – https://integrity.mit.edu
 7. ავსტრალიის უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის სააგანეტოს მიერ შემუშავებული აკადემიური კეთილსინდისირების გზამკვლევი  – https://www.teqsa.gov.au/toolkit
 8. ბრიტანეთის უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის სააგენტოს გაიდლაინები – https://www.qaa.ac.uk/about-us/what-we-do/academic-integrity
 9. რიდინგის უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების გზამკვლევი – https://libguides.reading.ac.uk/academicintegrity 
 10. კალიფორნიის უნივერსიტეტის გზამკვლევი – https://teaching.berkeley.edu/resources/design/academic-integrity 
 11. იორკის უნივერსიტეტის გზამკვლევი – https://www.york.ac.uk/students/studying/skills/integrity/