სტუდენტური პოსტერების კონკურსი პლაგიატის თემაზე

17 თებერვალს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის შესახებ სტუდენტური კონკურსის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა. კონკურსი მიმდინარეობდა პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში.  საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან 140-მა კონკურსანტმა მიიღო მონაწილეობა. 25 ფინალისტის პოსტერებს შორის წარმოდგენილი იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ფიზიკის სტუდენტის ანა სურმანიძის ნამუშევარი. დასკვნით ღონისძიებაზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.