პლაგიატთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე

ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. სტუდენტებმა პოსტერების კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა.

პლაგიატის პრობლემაა განსაკუთრებით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო წრეებში. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მუშაობს სპეციალური პროგრამა, რომლითაც სტუდენტთა და მეცნიერ-თანამშრომელთა შრომები მოწმდება