პლაგიატთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე

ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. სტუდენტებმა პოსტერების კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უკვე მუშაობს სპეციალური პროგრამა, რომლითაც ნაშრომები მოწმდება.