პარტნიორები   

ქართველი პარტნიორები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კოორდინატორი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შოთა მესხიას სახელობის…

Continue Readingპარტნიორები   

მიზნები   

პლაგიატის პრევენცია და შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის იმპლემენტაცია ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; თანმიმდევრული PR კამპანიის ღონისძიებების ორგანიზება პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქართულ უნივერსიტეტებში; ეფექტური შეფასებისა და უკუკავშირის მიწოდების მიმართულებით ტრენინგ-მოდულების…

Continue Readingმიზნები   

პროექტის მოკლე აღწერა    

აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)Erasmus+   CBHE ინსტიტუციური განვითარების 2017 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტიპროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  სწავლა-სწავლებისა და შეფასების  ხარისხის განვითარება აკადემიური…

Continue Readingპროექტის მოკლე აღწერა