აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

2018 წლის 16 ოქტომბერს ერაზმუს+-ის ეროვნული ოფისის წარმომადგენლები ეწვივნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, როგორც პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ კოორდინატორს. შეხვედრას ესწრებოდნენ პროექტის კონსორციუმის…

დაწვრილებით

პარტნიორები   

ქართველი პარტნიორები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კოორდინატორი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შოთა მესხიას სახელობის…

დაწვრილებით

მიზნები   

პლაგიატის პრევენცია და შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის იმპლემენტაცია ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; თანმიმდევრული PR კამპანიის ღონისძიებების ორგანიზება პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქართულ უნივერსიტეტებში; ეფექტური შეფასებისა და უკუკავშირის მიწოდების მიმართულებით ტრენინგ-მოდულების…

დაწვრილებით

პროექტის მოკლე აღწერა    

აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)Erasmus+   CBHE ინსტიტუციური განვითარების 2017 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტიპროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  სწავლა-სწავლებისა და შეფასების  ხარისხის განვითარება აკადემიური…

დაწვრილებით

ტრენინგები აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებლებისა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის

2018 წლის 7-13 ივლისს ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ფარგლებში  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგები აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებლებისა და ბიბლიოთეკის…

დაწვრილებით

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY) ფარგლებში ტრენერთა გადამზადება

2018 წლის 14-17 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს ტრენერთა გადამზადების კურსსა და სამუშაო შეხვედრას ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერებახარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ფარგლებში. ტრენინგის შინაარსობრივი ნაწილი, რომელიც ერთობლივად მოამზადეს პროექტში ჩართულმა ევროპელმა პარტნიორებმა…

დაწვრილებით

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY) მეორე სამუშაო შეხვედრა

2018 წლის 20 მარტს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა მისივე კოორდინატორობით დაფინანსებული Erasmus+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“ მეორე ეროვნულ სამუშაო…

დაწვრილებით

პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის“ პირველი სამუშაო შეხვედრა

12-16 თებერვალს ვენის უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოორდინატორობით Erasmus+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების 2017 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“…

დაწვრილებით

INTEGRITY პროექტის პირველი შეხვედრა და პრეზენტაცია

წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთადერთი გრანტის მიმღები კოორდინატორი ქართული უნივერსიტეტია, რომელიც ოთხ ევროპულ სასწავლებელთან – როეჰემპტონის (University of Reohampton, ინგლისი), უფსალას (University of Uppsala, შვედეთი), ვენისა (University of Vienna, ავსტრია) და…

დაწვრილებით
  • 1
  • 2
Close Menu