პროექტის მოკლე აღწერა    

აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY) Erasmus+   CBHE ინსტიტუციური განვითარების 2017 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტი პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს

დაწვრილებით

მიზნები   

პლაგიატის პრევენცია და შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის იმპლემენტაცია ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; თანმიმდევრული PR კამპანიის ღონისძიებების ორგანიზება პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქართულ უნივერსიტეტებში; ეფექტური შეფასებისა

დაწვრილებით

პარტნიორები   

ქართველი პარტნიორები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კოორდინატორი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული

დაწვრილებით


Close Menu