პლაგიატთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე

ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. სტუდენტებმა პოსტერების კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უკვე მუშაობს სპეციალური პროგრამა, რომლითაც ნაშრომები მოწმდება.

Close Menu